ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta medel och egendom som successivt tilldelas stiftelsen genom gåvor eller andra förvärv från föreningen S:t Göransgården i Stockholm eller annan person, förening eller dylikt. Stiftelsen skall varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för samma eller annat ändamål som så nära som möjligt – med hänsynstagande till gällande tomträttsvillkor – motsvarar det i § 1 i föreningen S:t Göransgårdens stadgar angivna syftet. Stiftelsen kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. För stiftelsens förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Göransgården
Organisationsnummer:802402-1522
Adress:
  • Welanders väg 7
  • 11250 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS