ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall mottaga och förvalta den av kommunalfullmäktige på S:t Barth till stiftelsen donerade byggnaden, “wall-house” i Gustavia på S:t Barthélemy. För finansiering av restauration och underhåll av “wall-house” såsom kulturhus “Sverigehuset” skall stiftelsen bedriva insamlingar samt mottaga donationer i överensstämmelse med stadgarna.Kapitalet skall styrelsen anslå för kulturell forskning och utbildning avseende det historiska sambandet mellanSverige och S:t Barthélemy.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Barthélemy – Sverige
Organisationsnummer:847000-5284
Adress:
  • Bertil Larsson
  • Söderängen 1
  • 231 69 Skegrie
Telefonnummer:070-8330009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS