ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och driva ett hem för behövande ålderstigna personer, som tillhört eller tillhöra frimurarelogerna i Kalmar eller äro anhöriga till medlem i sagda loger.Jämsides med sagda ändamål må enligt styrelsens beprövande medelst Stiftelsens medel främjas annan verksamhet till förmån för behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer, som ovan sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Andreas Logen Gustaf Adolfs Jubileumsfond av år 1953
Organisationsnummer:832400-1935
Adress:
  • Lennart Nordström
  • Stenviksvägen 1 B
  • 392 47 KALMAR
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 267 535 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS