ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att främja bevarande, vårda och levandegöra Särö kulturarv. att främja forskning med anknytning till Särö. att främja kulturminnesvården i Släps socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Särö Kulturarv
Organisationsnummer:802426-4379
Adress:
  • Hans Ygbergs Väg 9
  • 429 43 SÄRÖ
Telefonnummer:070-1820000
E-post:info@sarokultrarv.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:181 279 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS