ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiets beslut 1980-12-02 skall avkastningen användas till kostnader för barn och ungdom i samband med hälso- och sjukvård som allmän försäkring ej svarar för, samt att utdelning ur fonden får ske efter förslag av sociala centralnämnden i kommunen. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond
Organisationsnummer:882601-4675
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Ekonomikontoret
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 265 154 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS