ÄNDAMÅL

Ränta af Trehundrade (300) Riksdaler fördelas lika emellan tvänne Adlige Ynglingar, som genom erhållen uppfostran gifva säkert och godt hopp om sig till vidare förkofran, hvilket först torde kunna utrönas, då den tillämnade Stipendiaten uppnått Tolf(12) år och utmärkt sig genom god böjelse, samt sedigt och anständigt uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Spaldencreutzska Stipendiefonden
Organisationsnummer:802408-2987
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS