ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall, efter styrelsens bestämmande användas så att den främjar fattiga handikappade barns i Sverige vård, fostran eller utbildning. Så länge Folke Andersson i Eskilstuna bedriver den hjälpverksamhet bland handikappade barn, som han för närvarande utövar, må årsavkastningen i sin helhet överlämnas till honom att enligt hans bestämmande användas åt fattiga handikappade barn, som han har kontakt med. För sitt sysslande med fördelningen av stiftelsens medel må han gottskriva sig skäligt arvode.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophia Nilssons minnesfond för fattiga handikappade barn
Organisationsnummer:802007-9243
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637109
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 504 086 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS