ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan 20% därav lagts till kapitalet, årligen utdelas till barn och ungdomar, som lider av cystisk fibros, för att göra livet något drägligare för dem, t. ex. för inköp av leksaker, sportredskap eller hjälpmedel, eller för semestervistelse för den sjuke med vårdare. Avkastningen kan även användas för att bestrida särskilda kostnader för vård eller medicinsk behandling, som inte bekostas av skattemedel. Barn och ungdomar med sådan sjukdom skall för att kunna komma i åtnjutande av fondmedel vara bosatta i fd Kristianstads län, varvid boende i Kristianstads kommun skall äga företräde. Bland dem, som på detta sätt är berättigade, skall barn eller ungdomar till ensamstående förälder äga företräde. Skulle det ej finnas några barn med cystisk fibros som är i behov av hjälp, kan bidrag i stället utgå till barn med andra svåra sjukdomar, t. ex. cancer. Utdelningen skall därvid ske under i övrigt samma villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn
Organisationsnummer:838202-1601
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 53 81
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS