ÄNDAMÅL

En tredjedel af hvad som återstår af den årliga afkastningen lägges till fondens kapital till dettas ökande. När fonden vuxit till tvåhundratusen kronor, må stadsfullmäktige besluta att minska afsättningen till kapitalet, dock ej till mindre än en tiondel af den årliga afkastningen. Återstoden af afkastningen skall användas för beredande af hälsovård eller sådan särskild sjukvård, som icke lagligen kan af kommunens medel bekostas, åt Marstrands kommun tillhörande och inom kommunen bosatta personer, hvilka äro i behof däraf men icke, eller endast med svårighet, kunna själfva bekosta sådan vård. Skulle denna återstod af afkastningen helt eller delvis något år icke kunna utdelas för det bestämda ändamålet, bör den läggas till fondens kapital. Sedan fonden vuxit till etthundratusen kronor bör en del af den återstående afkastningen användas till anläggande, förbättrande, förskönande och underhåll för kommunens räkning af allmänna parker och platser, där tillfälle beredes såväl till idrott och andra kroppsstärkande, hälsobevarande och själsförädlande sysselsättningar, som till hvila och lugn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva
Organisationsnummer:802426-5822
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 742 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS