ÄNDAMÅL

främja vård och uppfostran av utvecklingsstörda ungdomar och vuxna, utöva hjälpverksamhet till gagn för behövande utvecklingsstördas sociala integration och att bereda understöd för sådan utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning som ansluter till detta syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solåkrafonden
Organisationsnummer:815600-4452
Adress:
  • Solåkrabyn
  • 153 91 JÄRNA
Telefonnummer:08-55150092
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS