ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att använda den årliga avkastningen efter avsättning med 20 % till en kapitalökningsfond och utbetalning av kvarvarande livräntor, för finansiering av kostnader för rekreationsresor åt manliga personer vilka i chefs- eller tjänstemannaställning äro eller varit verksamma inom handel och industri inom Västergötland med företrädesrätt för dem, som varit verksamma i Borås och Sjuhäradsbygden.Enligt Kammarkollegiets beslut 1982-08-04 får stiftelsen även förvärva, äga och förvalta hyresfastigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solhemmet för Handel & Industri, donator Sigge Williamson
Organisationsnummer:864500-4907
Adress:
  • Björn Petersson
  • Lidagatan 12
  • 507 32 Brämhult
Telefonnummer:033-237517
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 790 528 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS