ÄNDAMÅL

Fonden avser fjällvistelse under del av sommarlovet för elev vid privatläroverk, vilken är i behov av denna form av rekreation eller som visat utpräglat intresse för naturen. .. Sedan 10% av räntan årligen tillförts fonden sker utdelning i mån av behov och då fondens avkastning tillåter det.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sofi Almquists Minnesfond
Organisationsnummer:802006-6307
Adress:
  • Stiftelsen Franska Skolans Jubileumsfond
  • Box 1344
  • 111 83 stockholm
Telefonnummer:08-59888905
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS