ÄNDAMÅL

Idiothemmet i Strängnäs erhöll medel med villkor ”att om inom Gryths församling finnes någon fattig person, som ej åtnjuter underhåll af församlingens fattigvård men för hvilken plats på denna inrättning måste beredas, han det må bliva intagen till kostnadsfri skötsel och vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Söderlundska fonden
Organisationsnummer:802480-3945
Adress:
  • Landstingen Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-245000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS