ÄNDAMÅL

Sodalitiet skall för framtiden äga bestånd som from stiftelse och dess egendom användas för främjande av sådana kyrkliga ändamål inom Lunds stift, vilka icke författningsenligt ankomma på församling eller annan att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense
Organisationsnummer:845000-2137
Adress:
  • Lunds Stiftskansli
  • Box 32
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS