ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till att lämna stöd åt behövande inom kommunen liksom till bidrag åt enskilda, grupper eller organisationer som enligt en preciserad plan främjar barna- och ungdomsvård eller bistår åldringar eller handikappade eller andra behövande i avseende på sådana ändamål som inte normalt skall tillgodoses av stat och kommun. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattarna finner lämpligt. Donationsförvaltaren skall dessutom – om så anges i föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna – använda del av fondens avkastning för vård och skötsel av donators gravplats. Överenskommelse skall därvid träffas med vederbörande kyrkogårdsförvaltning/församling om skötsel av donators gravplats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen sociala samfonden i Askersunds kommun
Organisationsnummer:875700-7946
Adress:
  • Askersunds kommun
  • 696 82 ASKERSUND
Telefonnummer:0583-810 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:306 309 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS