ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till att lämna hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social samfond (Tranemo)
Organisationsnummer:802480-2533
Adress:
  • Tranemo kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 514 80 Tranemo
Telefonnummer:0325-576000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS