ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning skall användas för pensionärers boende inom förutvarande Falu stad. I andra hand får avkastningen användas för pensionärer inom Falu kommun.
Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard av servicecentra för pensionärer, till trivelsbefrämjande samt till andra individuella eller kollektiva åtgärder för pensionärer.
Vid beslut om ianspråktagande av avkastning skall hänsyn tagas till de olika ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt.
Samfondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond S5
Organisationsnummer:883202-4288
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS