ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning skall i första hand användas för Bjursås sevicehus med helinackordering och dess pensionärer. I andra hand får avkastningen användas för andra servicehus och pensionärer inom Falu kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till byggnadernas utrustning, möblering och utsmyckning utöver normal standard samt till åtgärder för främjande av pensionärernas trivsel. Vid beslut om ianspråktagande av avkastning skall hänsyn tagas till de olika ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt. Samfondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond S4
Organisationsnummer:883202-4270
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 667 681 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS