ÄNDAMÅL

§ 2. Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de riktlinjer som framgår av Rudolf Steiners pedagogiska forskning (waldorfförskolepedagogik).
§ 3. Stiftelsen får lämna bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Understöd som nu avses bör särskilt avse utbildning till waldorfförskollärare.
Ekonomiskt stöd som avses i denna paragraf får lämnas endast om det enligt stiftelserådets bedömande inte innebär åsidosättande av ändamålet i § 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Snödroppen
Organisationsnummer:882000-4789
Adress:
  • Dormsjö 371
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-231 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS