ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn genom att bedriva förskoleverksamhet på antroposofisk grund enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken (waldorfförskolepedagogiken). Stiftelsen får också lämna understöd och bidrag till undervisning i waldorfförskolepedagogik. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilket omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt vetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sånga Barnträdgård
Organisationsnummer:802410-8626
Adress:
  • Sånga Kyrka
  • 17996 SVARTSJÖ
Telefonnummer:08-56040765
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS