ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga räntan utdelas årligen stipendier å 500 kronor till studerande av Smålands Nation vid Universitetet i Lund, vilka, jämte det att de är i behov därav och utmärka sig för flit och goda seder, varit inskrivna i nationen minst sex terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Smålands Nations i Lund jubileumsstipendium av år 1918
Organisationsnummer:802478-5332
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS