ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Kronobergs län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet och vara huvudman för landsantikvarien i länet. De museiföremål och arkivalier som tillhör stiftelsen skall förvaras och vårdas på sådant sätt, att full trygghet vinnes för deras bevarande till kommande tider.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Smålands museum
Organisationsnummer:829500-9321
Adress:
  • Södra Järnvägsgatan 2
  • 352 29 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-70 42 00
E-post:info@kulturparkensmaland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS