ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Av den återstående disponibla avkastningen får bidrag lämnas åt behövande personer till uppbyggnad och utveckling av jordbruks- och trädgårdsverksamhet som t ex grönsaks- och bärodling, biskötsel och fårskötsel. Vid lämnande av bidrag skola donatorernas intentioner för fonden i görligaste mån beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Små Jordbrukares fond i Laxsjö
Organisationsnummer:892000-3327
Adress:
  • Krokoms kommun
  • Ekonomikontoret
  • 835 80 Krokom
Telefonnummer:0640-161 00
E-post:hans.moren@krokom.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:141 035 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS