ÄNDAMÅL

Att användas för främjande av vetenskaplig forskning i bakteriell allergi (sjukhussjukan). Förutom avkastning får för det angivna ändamålet även fondens kapital tagas i anspråk, varvid dock skall iakttagas att kapitalförbrukning inte får ske i större omfattning än att fonden kommer att bestå under en tidsrymd av minst tjugofem år efter mitt frånfälle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SLS fond för baktallergi
Organisationsnummer:802403-5746
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS