ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan en tiondel av avkastningen avsatts till kapitalet resterande medel användas att i någon mån stödja och uppmuntra kulturella och idrottsliga strävanden inom Nybro kommun.

Särskilt bör ifrågakomma
1. Personer som på berömvärt och föredömligt sätt verkat som ledare i sin hembygds förenings- eller ungdomsarbete vad gäller ideell, kulturell, religiös eller idrottslig verksamhet.

2. Olika studiekurser för personalen där något uppmuntringspris kan stimulera deltagandet och eljest anses verka befrämjande för det frivilliga studiearbetet. Särskilt bör i detta sammanhang tänkas på kvinnor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SLJ-Bolagets Kulturfond
Organisationsnummer:832400-1737
Adress:
  • Box 283
  • 382 28 Nybro
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS