ÄNDAMÅL

Sköns sockens magasinkassa har till ändamål att, i enlighet med vad som angives i dessa stadgar, förvalta magasinskassans tillgångar. Av den årliga inkomsten må, i den utsträckning delägarna finna lämpligt, lämnas bidrag till för jordbruksnäringen nyttiga och kulturfrämjande ändamål. För beslut om större anslag än som kunna täckas av den årliga inkomsten erfordras två tredjedelar av vid stämman avgivna röster. Grundkapitalet får icke till delägarna utdelas eller på annat sätt förminskas utan skall, i enlighet med Kungl.Maj:ts nådiga kungörelse den 4 december 1863, förbliva såsom en för delägarna stående fond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sköns sockens magasinkassa
Organisationsnummer:889200-2778
Adress:
  • Lars-Erik Larsson
  • Klökansvägen 43
  • 857 51 Sundsvall
Telefonnummer:070-5682099
E-post:larserik.hammal@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:238 653 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS