ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning användes – sedan minst 1/10 lagts till kapitalet – enligt skolstyrelsens i Höör beslut till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsveksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolstyrelsens i Höör Samfond till förmån för elever
Organisationsnummer:842000-8347
Adress:
  • Höörs kommun
  • Box 53
  • 243 21 Höör
Telefonnummer:0413-28117
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS