ÄNDAMÅL

För samfonden skall gälla bestämmelser i enlighet med de stadgar, som skolstyrelsen fastställt i ärendet, dock att Kammarkollegiet föreskriver att av den årliga avkastningen av samfonden minst en tiondel skall läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende, företrädesvis för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning till elev, som ägnat arbeteåt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av grundskola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolstyrelsens i Helsingborg samfond nr 4
Organisationsnummer:843001-3832
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:521 777 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS