ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att minst 1/10 av fondens avkastning lagts till kapitalet, återstoden användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av grundskola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolstyrelsen i Helsingborgs Samfond nr 3
Organisationsnummer:843001-3725
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:209 117 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS