ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, förträdesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbeteåt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun
Organisationsnummer:853301-1600
Adress:
  • Kungälvs kommun
  • Trollhättevägen 20
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
E-post:frida.byrsten@kungalv.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:319 858 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS