ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier stödja mer omfattande försök, undersökningar, enskilda arbeten och studieresor som utförts av elev vid lantbruksuniversitetets skogmästarlinje eller utexaminerad skogmästare och som kan bedömas främja utvecklingen inom skogsbruk och övrigt näringsliv. Av den årliga avkastningen skall minst 80% avrundat till närmast högre hundratal kronor utbetalas som ett eller flera stipendier. Återstoden lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsmästareförbundets stipendiefond
Organisationsnummer:802007-4053
Adress:
  • Lars Leonardsson
  • Spånkullen 11
  • 416 77 Göteborg
Telefonnummer:031-485409
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 624 940 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS