ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som kan stärka privatskogsbrukets utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsägarnas Forskningsfond
Organisationsnummer:802012-6317
Adress:
  • Södra Skogsägarna ek för. Servicecenter ekonomi
  • 35189 Växjö
Telefonnummer:0470-89000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS