ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakliga ändamål: att hos allmänheten – i synnerhet hos det uppväxande släktet – verka för väckande av ett levande intresse för den svenska faunan och stärkande av kärleken till naturen i allmänhet, att i intimt samarbete med ledningen för skolor och andra läroanstalter i möjligaste mån genom demonstrationer och föredrag bidra till åstadkommande av en intressantare och mera stimulerande biologiundervisning samt att främja vetenskaplig forskning direkt och indirekt, i den mån så kan ske utan åsidosättande av ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skånes Djurpark
Organisationsnummer:842000-2589
Adress:
  • Region Skåne
  • Regionkansliet
  • 291 89 Kristianstad
Telefonnummer:044-3093170
E-post:info@stiftelsenskanesdjurpark.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS