ÄNDAMÅL

Stiftelsen Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skåne Stadsmission
Organisationsnummer:846004-8716
Adress:
  • Korsgatan 14
  • 211 32 Malmö
Telefonnummer:040-664 22 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS