ÄNDAMÅL

Stiftare är Kyrkorådet i Vikens församling och Föreningen Vikens Kulturminnen. Bakgrunden till stiftelsens bildande är önskan om fullföljandet av bestämmelserna i två testamenten, dels av den 10 november 1960 av Lilly Aurora Håkansson och dels av den 2 juni 1965 av Dagny Johanna Harton-Nilsson, som båda avlidit. Enligt dessa båda testamenten skall de av testamentorerna gemensamt ägda fastigheterna Viken 10:2 och 10:3 jämte lösöre såsom donation eller stiftelse bevaras för framtiden ”som en kulturminnesgård, till minne av fädernas arbetsamma trogna möda. Trädgården må bibehållas såsom ett reservat för fåglarna.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skeppargården i Viken
Organisationsnummer:843001-1398
Adress:
  • Ann-Britt Strufve
  • Åldermansvägen 26
  • 26363 Viken
Telefonnummer:042-23 72 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS