ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att utdela ett pris för värdefull insats eller idé som syftar till att främja god teknisk eller ekonomisk utveckling i Skaraborgsk svinproduktion. Skaraborgs Svinuppfödare utser pristagare och former för prisutdelning.Fondens avkastning disponeras så att 70 % delas ut i pris, 20 % återföres till fonden för inflationsskydd och 10 % utgör kostnader för fondförvaltning.Fonden kommer att efter hand utökas med de belopp som, destinerade till fonden, inflyter till Skaraborgs Svinuppfödare.Hushållningssällskapet har att årligen till Skaraborgs Svinuppfödare avge fondredovisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skaraborgs Svinuppfödares fond
Organisationsnummer:802479-0084
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:164 948 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS