ÄNDAMÅL

Medel skall användas huvudsakligen för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda ellerberömvärd flit, för belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller som stipendium för fortsatt utbildning. Medlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skara gymnasieskolas samfond nr 1
Organisationsnummer:868401-1433
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:665 670 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS