ÄNDAMÅL

Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen skall verka i nära kulturell och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen skall vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Skansens verksamhet skall inte ha till syfte att ge vinst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skansen
Organisationsnummer:802003-0154
Adress:
  • Box 27807
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4428000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:295 625 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS