ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja studier och bidraga till att öka förståelsen mellan olika kulturer genom utdelning av stipendium för studier på eftergymnasial nivå, vilka förmedlats av Skandinaviska Institutet AB eller annan av stiftelsen godkänd organisation, öka möjligheterna till studier i annat land än det studenten är bosatt i. Vidare skall stiftelsen verka för att utbudet och informationen gällande studiemöjligheter skall vara lättillgängligt främst via stiftelsens websida, samtprioritera individens möjlighet till självständigt studieval. Stiftelsen skall även verka för ökad förståelse och kontakt mellan studerande och presumtiva arbetsgivare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandinaviska Institutet
Organisationsnummer:802424-4983
Adress:
  • Davidshallsgatan 28
  • 211 45 MALMÖ
Telefonnummer:040-93 94 40
E-post:info@scandinavianinst.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS