ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länderna, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna. Hjälpverksamheten skall präglas av kontinuitet och kan exempelvis utgöras av medverkan till byggande och drift av barnhem, dagbarnhem, kliniker och skolor samt ge stöd till sjukvårdsinrättningar m m. Verksamheten skall dock företrädesvis innefatta ansvar för barns, lärares och evangelisters uppehälle. Punktinsatser i katastroffall för familjerna till barn som åtnjuter vår missions omsorg kan även förekomma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
Organisationsnummer:846002-8734
Adress:
  • Strömgatan 14
  • 21225 Malmö
Telefonnummer:040-689 30 40
E-post:info@barnmissionen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS