ÄNDAMÅL

Denna fond, benämnd Stiftelsen Skandiadonationen, som tillkommit genom att Försäkringsaktiebolaget Skandia vid två skilda tillfällen – 1925 och 1950 – till Svenska Försäkringsföreningen överlämnat belopp på sammanlagt 100 000 kronor, har till syfte att främja studier, utbildning och forskning på försäkringsväsendets område, samt i övrigt stödja Svenska Försäkringsföreningen i dess syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i vårt land.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandiadonationen
Organisationsnummer:802005-5946
Adress:
  • Svenska Försäkringsföreningen
  • Box 24213
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52278990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS