ÄNDAMÅL

Av samfondens avkastning skall årligen minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas till olika hjälpåtgärder inom hemsjukvården i Älvsborgs län med företräde för den s k Sjuhäradsbygden för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad för att bidraga till eller möjliggöra, att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem. Som exempel på lämliga hjälpåtgärder må nämnas extra hemhjälp, ersättare för vila åt anhörig vårdare, bidrag till lämplig rekreationsresa, extra färdtjänst, olika tekniska hjälpmedel, särskild tandvård eller andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig livsföring (ADL), som icke lämpligen direkt kunna erhållas genom samhällets försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjukhemsfonden i Ulricehamn
Organisationsnummer:865500-7501
Adress:
  • Christer Blomgren
  • Fridhemsgatan 21
  • 523 31 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-41573
E-post:blomgren.christer@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 343 783 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS