ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att där ekonomisk nöd hotar, understödja änkor/- änklingar efter och barn till yrkesofficerare i flottan samt änkor/änklingar efter och barn till ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg, att undantagsvis, för ett eller annat ändamål lämna tillfällig hjälp åt yrkesofficerare i flottan och ordinarie medlemmar i sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg, att ge möjligheter till utbildning och undervisning vid svenskeller utländsk läroanstalt för yrkesofficerare i flottan och ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg ävensom till änkor/änklingar efter och hustrur/män och barn till yrkesofficerare i flottan och nämnda medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond
Organisationsnummer:802008-0316
Adress:
  • Drottning Victorias Örlogshem
  • C/0 DVÖ,Teatergatan 3
  • 11148 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6113160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS