ÄNDAMÅL

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet, som är en stiftelse inom Svenska Kyrkans ram, har till ändamål att i första hand bedriva och understödja verksamheten i Stockholms hamnar för att vara sjömännen till hjälp i andligt och lekamligt avseende och i andra hand bedriva och understödja verksamheten bland sjömännen i andra hamnar för att vara sjömännen till hjälp i andligt och lekamligt avseende. Detta sitt ändamål skall stiftelsen allt efter förhandenvarande möjligheter och behov söka vinna genom att för sjömännen upplåta skrivrum samt läsrum med svenska och utländska tidningar och böcker, genom anordnande av samkväm, föreläsningar och studiekurser genom tillhandahållande av skeppsbibliotek samt genom andra lämpliga åtgärder. Stiftelsen skall vidare söka stå sjömännen till tjänst med råd och anvisningar i personliga angelägenheter av olika slag, till förvaring eller hemsändning mottaga sparade penningmedel, hjälpa dem att bevara kontakten med sina hem och anhöriga, moraliskt stödja sjömännen samt vid sjukdom och i annan nöd vara dem till skydd och hjälp. Dessutom skall stiftelsen anordna särskilda gudstjänster och föredrag i andliga ämnen. Stiftelsen äger förvärva och förvalta fast egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet
Organisationsnummer:802001-9363
Adress:
  • Sjömanskyrkan i Stockholm
  • Kaknäsvägen 30
  • 115 27  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-55694330
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS