ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bevara och förvalta ifrågavarande fastighetsdel (1/6 av 1/4 av Fläskön 1:1 i Kville socken) och därå befintliga byggnader samt om möjligt förvärva ytterligare delar av samma fastighet eller andra delar av ön Fläskö i Kville socken. Avkastningen från dessa fastigheter ävensom de medel, som eljest kunna komma att tillfalla stiftelsen, skola användas till fastigheternas underhåll samt för angivna förvärv av ytterligare delar av Fläskö. Stiftelsens fastigheter skola kostnadsfritt ställas till förfogande för släktingar till oss enligt styrelsens bestämmande. Därest inga av våra släktingar önska disponera fastigheterna, skola fastigheterna av styrelsen till självkostnadspris uthyras till personer, som kunna anses förtjänta därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjökapten Oscar Leontinus Larssons och fru Carolina Larssons Minnesfond.
Organisationsnummer:855900-1022
Adress:
  • Björn Leon
  • Falkelidsvägen 13
  • 457 40 FJÄLLBACKA
Telefonnummer:0525-31730
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:404 074 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS