ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja verksamheten i Vikens församling på ett för kyrkan gagneligt sätt. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att lämna anslag till Vikens församling. Anslag bör ej avse sådant ändamål som normalt faller inom ramen för den löpande driftsbudgeten för Vikens församling. I övrigt må utbetalningar för stiftelsens ändamål avse all verksamhet och alla insatser – innefattande jämväl bidrag och stipendier – som gagnar den kyrkliga verksamheten i Vikens församling. Den årliga avkastningen i stiftelsen må – sedan skälig andel därav avsatts för bevarande av det ursprungliga fondkapitalets realvärde – användas för ändamålet. Vid anskaffning av inventarium av bestående värde får i särskilt angeläget fall jämväl disponeras andel av det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Peterssons Familjefond
Organisationsnummer:843000-9020
Adress:
  • Cecilia Ståhl
  • Blåeldsvägen 5
  • 263 62 Viken
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS