ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medverka till att såväl kvalitativt som kvantitativt tillgodose sjöfartens och samhällets behov av maritima utbildningar och kurser. Stiftelsen skall därvid stödja utvecklingen av metoder och teknik, främja ökad sjösäkerhet samt sörja för en god och kreativ studiemiljö. Stiftelsen äger rätt att köpa och sälja fast egendom samt arrendera mark och lokaler som är nödvändiga för verksamheten. Stiftelsen äger rätt att uppdra åt annan juridisk person att driva viss verksamhet. Sådan juridisk person kan ägas av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings Institut
Organisationsnummer:853301-2210
Adress:
  • Östra Larmgatan 1
  • 411 07 Göteborg
Telefonnummer:031-3847500
E-post:info@sjofart.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 279 304 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS