ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såsom självständig förmögenhet äga och förvalta den egendom som genom Astrid Almerots testamente tillfaller stiftelsen även den egendom, som framdeles kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom samt att lämna bidrag till personer mellan 50-70 år som drabbats av hjärnblödning, hjärtinfarkt eller astma och som till följd därav efter långvarig sjukhus- och eller sjukhemsvård blivit handikappade. Av stiftelsens disponibla avkastning skall i första hand årligen utbetalas ett belopp motsvarande 0,2 basbelopp till Kungshamns sjukhem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sixten och Astrid Almerots Minnesfond
Organisationsnummer:857205-8447
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 491 840 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS