ÄNDAMÅL

Medicinska fakulteten äger att efter gottfinnande använda fondens medel för det för fonden avsedda ändamålet, nämligen främjande av cancerforskning. Skulle fakulteten anse det lämpligt, kan medlen även användas för att främja forskningen angående hjärt- och kärlsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siri Wikander-Brunanders fond till främjande av cancerforskning
Organisationsnummer:857209-4350
Adress:
  • Göteborgs Universitet, Ekonomiavdelningen
  • Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-786 0000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 567 926 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS