ÄNDAMÅL

10% av fondens behållna avkastning skall årligen läggas till kapitalet och återstoden utgå såsom stipendier för uppfostran och studier eller såsom pensioner till behövande manliga medlemmar av Ridderskapet och Adeln, varvid i övrigt kompetent sökande, som kan åberopa närmast släktskap med Greve Reinhold Stenbock, städse skall äga företräde framför varje annan sökande. Skulle vid något tillfälle flera sådana sökande anmäla sig, vilka i samma skyldskapsgrad kunna räkna släktskap med min make, äger den företräde som tillhör grevliga ätten Stenbock, och, därest flera sökande av ätten Stenbock anmäla sig, den, som är mest behövande. Såsom allmänna villkor vid fördelningen av ifrågavarande understöd skall vidare gälla, att barnrika familjer så vitt möjligt givas företräde samt att endast i Sverige eller Finland bosatta släkmedlemmar kunna ifrågakomma till erhållande av understöd. Släktmedlemmar bosatta Sverige böra alltid äga företräde framför sådana som äro bosatta i Finland. För de i Finland bosatta släktmedlemmarna göres dessutom det villkoret, att de såväl i tal som skrift fullständigt skola behärska svenska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siri Stenbocks, född Wasastierna, Fond
Organisationsnummer:802003-2176
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS